Manutención automatizada - Equips
castellano | català | english | francais |

EQUIPS

Disposem d'una àmplia gamma d'equips perifèrics per a la completa automatització dels processos de manutenció de les matèries primeres a les màquines de procés de la indústria de la transformació del plàstic i de les indústries químiques, farmacèutiques i d'alimentació.

EXTRACTORS DOSIFICADORS ANTI-BOLTA

DOSIFICADOR-EXTRACTOR ZFP

 • dosatge
 • pesatge electrònic
 • extracció
 • elevació
 • Barreja en continu

Desde: Sitja, Big-Bag, contenidor,sac, barrejador, etc.

Productes manejats: sucre, farina, cacao, llet en pols, carbonats, sulfats, sorres, cereals, plàstics, etc

EXTRACTOR DOSIFICADOR PER A PRODUCTES PULVERULENTS DE DIFÍCIL FLUÏDESA

Assegura un flux regular del producte així com un ompliment constant de la unitat dosificadora sense incidència en la regularitat del flux del producte dosat.

APLICACIONS

 • Dosificació de pulverulents: sucre, farina, calç, cacau, guix, llet en pols, sulfat fèrric, etc…
 • Distribució de productes: fins a quatre punts d'aplicació sota la mateixa sitja.
 • Alimentació directa de: màquines de procés, dipòsits, tolves pesadores, molins, sedassos, etc…

AVANTATGES

 • Gran superfície d'extracció.
 • Ràpid muntatge en instal•lacions noves o, ja existents.
 • Mínima ocupació d'espai.
 • Mínim consum energètic (d'1 a 2 c.v.)
 • Extracció mecànica, sense aire, sense contaminació.
 • Distribuïdor dosificador rígid o flexible, horitzontal o corba en altura.
 • Sense manteniment.
 • Funcionament silenciós.

FUNCIONAMENT

Un dipòsit cilíndric de fons pla equipat d'un joc d'àleps metàl•lics flexibles asseguren una saturació constant de l'espiral dosificadora i paral•lelament impedeix formació alguna de voltes. Cada gir de l'espiral dosificadora desplaça sempre la mateixa quantitat de producte. El canal de l'espiral dosificadora s'estén sobretot el diàmetre del fons, podent així buidar tot el dipòsit. La precisió és de ± 1 a 2% (per major precisió, consultar).

Equip

Capacitat
(l.)

Cabal
(l./h)

Altura
(mm.)

ZFP-600

100
200

De 0,5 a 4.000

60
950

ZFP-800

300
500
750

De 1 a 10.000

850
1.250
1.750

 

CABAL

El cabal depèn del diàmetre així com de la velocitat de gir de l'espiral dosificadora. La velocitat pot ser constant o variable.
Tipo ZFP/DM 600:               amb dipòsit de 60 a 120 litres.
Cabal de 0,5 fins a 4.000 litres/hora.
Tipo ZFP/DM 800:               amb dipòsit de 250 a 2.000 litres.
Cabal d'1 fins a 10.000 litres/hora.

Realitzem construccions a mesura. Consultar per a qualsevol versió especial.

 

 

 

 

 

Amunt