Manutención automatizada - Equips
castellano | català | english | francais |

EQUIPS

Disposem d'una àmplia gamma d'equips perifèrics per a la completa automatització dels processos de manutenció de les matèries primeres a les màquines de procés de la indústria de la transformació del plàstic i de les indústries químiques, farmacèutiques i d'alimentació.

DOSIFICADORS VOLUMÈTRICS

DOSIFICADORS MESCLADORS EN CONTINU TIPUS DTV

La unitat de dosificació DTV permet dosificar en continu dos productes (o més) en proporcions i rendiment ajustables segons necessitat. Els productes poden ser: grànuls, pols, triturats, colorants, etc.
L'orientació inclinada del conducte assegura una saturació constant de l'espiral de dosatge i per tant, una millor precisió.
Les espirals de dosatge van accionades per un motoreductor. L'ajust de la velocitat de gir de l'espiral determina el percentatge de dosificació de cada component i es realitza a través d'un variador de freqüència.
Un alimentador mecànic flexible recull simultàniament els productes dosificats i homogeneïtza perfectament la barreja, al mateix temps que alimenta automàticament la tolva de l'alimentació.
Es pot així, dosificar de dos a sis components.
En el cas de realitzar l'alimentació amb un alimentador pneumàtic instal•lem un dispositiu mesclador per garantir una correcta homogeneïtzació.

  • Millora sensible de la qualitat de la peça acabada, gràcies a una incorporació regular dels components.
  • Supressió de les manipulacions de pesades, barreja manual, etc.
  • Funcionament totalment automàtic.
  • Neteja fàcil i ràpida, els motors i espirals es desmunten sense eines.

 

  • Precisió de dosificació± 0,5% a 2% segons la granulometria del producte.
  • Rendiment de 10 a 2.000 Kg./hora.
  • Possibilitat de una dosificació relativa de 0 a 50%.
Amunt