Manutención automatizada - Equips
castellano | català | english | francais |

EQUIPS

Disposem d'una àmplia gamma d'equips perifèrics per a la completa automatització dels processos de manutenció de les matèries primeres a les màquines de procés de la indústria de la transformació del plàstic i de les indústries químiques, farmacèutiques i d'alimentació.

SITGES D'EMMAGATZEMATGE

Disposem d'una àmplia gamma de sitges de diferents capacitats i dimensions per satisfer les necessitats d'emmagatzematge de cada client, gamma que inclou des de:
Sitges amb faldó en acer inoxidable AISI 304, AISI 316
Sitges amb quatre peus de suport per a la col•locació de cèl•lules de càrrega i amb faldó decoratiu en acer INOX
Sitges amb quatre peus de suport en acer al carboni o acer inoxidable
Sitges en fibra de polièster
Diferents dispositius de control del material contingut en les sitges:
Control de nivell puntual mitjançant nivells rotatius
Control de nivell en continu per ultrasons
Control de nivell en continu per microones guiades
Control per pes mitjançant cèl•lules de càrrega
Programa de gestió dels pesos amb visualització en pantalla tàctil
Accessoris necessaris per equipar i automatitzar les sitges:
Vàlvules de sobrepressió en la sitja
Filtres de desaireació per a la càrrega per camió cisterna de productes en pols
Vàlvules desviadores per carregar una bateria de sitges a través d'un sol tub de càrrega.
Fons vibrants per fluïdificar materials complexos
Fluidificadors pneumàtics
Vibradors
Vàlvules alveolars de dosatge de la matèria primera.
Sistemes de càrrega de la matèria primera a peu de sitja a través de sacs o big-bag amb diferents rendiments segons les necessitats

Amunt